Gribshunden

GribshundenSilverskatt, guldgubbar och krigsfartyg - en utställning om örlogsfartyget Gribshunden.


Vi skapade tillsammans med LG Nilsson utställningen om bland annat Gribshunden på museet i Ronneby. Här fanns en viktig historia att berätta och vi fick förmånen att både formge och producera denna utställning.


Materialen i utställningen består till stor del av print på genomfärgad MDF i olika färger.